Mangfold

Hva er typisk norsk? (2 videoer)

Les i Mangfold kapittel 6: "Hva er kultur?", sidene 138-141.

Se de to NRK-klippene som viser hva som er typisk norsk. Det ene fra 1990 og det andre fra 2011.

Gjør oppgavene.

Oppgaver

  1. Skriv ned de typiske trekkene fra begge klippene.
  2. Har synet på hva som er typisk norsk endret seg i løpet av disse 20 årene? Hva er endret?
  3. Les sidene 138-141 i Mangfold. Bruker teksten andre eksempler på hva som er typisk norsk enn NRK-klippene?
  4. Diskuter hva dere mener er typisk norsk og eventuelt hva som absolutt ikke er typisk norsk.

 

 

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider