Mangfold

Alt om straff (video, 5 min)

Se innslaget "Alt om straff" og gjør oppgavene.

Oppgaver

  1. Hvordan defineres begrepet straff?
  2. Hva er hensikten med straff?
  3. Hjelper det å straffe?
  4. Det blir hevdet at det er vanskelig å tenke seg et samfunn uten bruk av straff. Hvordan begrunnes dette?
  5. Drøft bruken av straff i Norge. Er den hensiktsmessig?

 

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider