Mangfold

Kriminalitet blant ungdom

Les artikkelen i lenka nedenfor og svar på spørsmålene.

Oppgaver

  1. Hva er de viktigste funnene i undersøkelsen? Og hva er mest overraskende?
  2. Drøft hvorfor så mange norske ungdommer begår lovbrudd.
  3. Diskuter hvorfor det er så stor forskjell mellom jenter og gutter når det gjelder lovbrudd.
  4. Diskuter hvorfor tilbakefallsprosenten er lavere i Norge enn i mange andre land.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider