Mangfold
iStock.com/eugenesergeev

Kunst og avvik: graffiti og street art

Les artikkelen og se filmen på NRKs nettsider under (lenke).

Oppgaver

  1. Les om hvordan Mangfold definerer sosialt avvik (s. 102 og 103). Hva gjør de tre mennene fra graffiticrewet OGS til avvikere?
  2. I filmen har de tre maskert seg, og de har fått stemmene sine fordreide. Hvordan kan dette bidra til at vi i enda større grad ser på dem som avvikere?
  3. Slå opp i læreboka og les om ulike teorier om hvorfor folk blir kriminelle. Bruk noen av teoriene til å forklare hvorfor mennene i OGS bryter loven.
  4. Stensilkunstneren Argus er også intervjuet i filmen. Ser du på han som en avviker? Ta både utgangspunkt i det han sier, og i måten han framstår på.
  5. Hva er forskjellene mellom graffiti og gatekunst/ street art, slik det kommer fram i filmen?
  6. Hva sier de tre mennene i OGS om hvordan politiet reagerer på graffitikunsten deres, og hvordan de reagerer på de som lager gatekunsten med sjablonger?
  7. Hva kan årsakene være til at de to gruppene møter så ulike reaksjoner?
  8. Hvis du vil utfordre deg selv her, kan du lese om Pierre Bourdieus teori om kulturell kapital i kapittel 13, og bruke denne teorien til å forklare forskjellen.
  9. Kan graffiti og gatekunst være avvik som gjør samfunnet vårt bedre? Begrunn.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider