Mangfold

Har mordere ikke noe valg?

Les teksten i lenka og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hvordan er historien til Ted Bundy?
  2. Hva ligger i begrepet "determinisme" i denne sammenhengen?
  3. Hvilke funn har man gjort når det gjelder bevissthet, ubevissthet og reaksjonsmønster?
  4. Hva har hjerneforsker Jim Fallon funnet ut?
  5. Hva er Sam Harris' spørsmål? Og hva mener han?
  6. Hva er John-Dylan Haynes' påstand(er)?
  7. Hva mener Johan F. Storm om denne debatten?
  8. Hva kan Hiroshi Ito fortelle?
  9. Skriv ned argumenter både for at mennesket har fri vilje, og for at de ikke har fri vilje. 
  10. Diskuter om mennesket har fri vilje. Diskuter også hvilke konsekvenser standpunktene har for hvordan vi straffer mennesker.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider