Mangfold

Møte mellom offer og gjerningsmann

Les teksten i lenka og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hva er et "konfliktråd" og hva gjøres i det?
  2. Hva viser internasjonal forskning og gjentakelsesfare i denne sammenhengen?
  3. Hva ligger i uttrykket "gjenopprettende prosess"?
  4. Uttrykk med egne ord det Kemény mener med at "domstolprosessen avskjærer de kriminelle fra å ta et personlig og moralsk ansvar for og oppgjør med sine kriminelle handlinger".
  5. Om du var offer for en kriminell handling, ville du ønsket å møte gjerningspersonen? Uansett, eller bare i enkelte tilfeller?
  6. Drøft om ordningen er god.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider