Mangfold

Kriminalitetsutviklingen i Norge

Bruk artikkelen hos SSB og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Beskriv de viktigste endringene når det gjelder kriminalieten i Norge de siste tiårene.
  2. Hva kan årsakene være til utviklingen? Drøft.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider