Mangfold

Korte straffer som suksessfaktor?

Les teksten i Nettavisen og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hva er en "tilbakefallsrate" og hvor høy er den i USA og Norge?
  2. Hva er "Restorative justice"?
  3. Hva mener Uglevik med at "det norske fengselsystemet tenkt som en del av en større velferdsstatlig ramme, og dette utgjør en stor forskjell"?
  4. Hva er antallet fengslede per 100 000 i Norge og USA? (Finn gjerne også andre land å sammenligne med.)
  5. Diskuter om måten vi straffer på i Norge er god eller ikke. (Hva taler mot lav straff og gode soningforhold?)
  6. Ekstraoppgave: Les artikkelen hos NRK og lag et resymé over motforestillingene når det gjelder tilbakefall. Hva tenker du nå om Norges gode tilbakefallsrate?
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider