Mangfold

Angst for djevelpakt

Les teksten i lenka og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hvor lenge varte og hvordan var hekseprosessene i Europa?
  2. Hvorfor var kvinner mest utsatt for hekseprosessene, tror du?
  3. Hva menes med "den personlige faktoren"? Gi eksempel.
  4. Hvordan kom "kjedeprosessene" i gang?
  5. På hvilke måter var det forskjell mellom kvinner og menn når det gjaldt hekseprosessene?
  6. Drøft hvordan man i framtida kommer til å vurdere oss. Finnes det også hos oss "hekseprosesser" som vi ikke ser selv?
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider