Mangfold

Har vi glemt hvorfor vi straffer?

Les artikkelen og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hva er begrunnelsen for straff?
  2. Hva skriver Kinander om gjengjeldelse?
  3. Redegjør for forskjellen mellom gjengjeldelsesteoretikere og prevensjonsteoretikere. 
  4. Drøft om straff også bør ha et element av gjegjeldelse i seg.

 

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider