Mangfold

Kriminalitet blant innvandrerungdom

Les artikkelen på forskning.no og gjør oppgavene.

Oppgaver

  1. Hvilke grupper ligger høyt og hvilke ligger lavt på kriminalitetsstatistikken?
  2. Hva vil det si (i denne sammenhengen) å justere statistikken? Og hvordan gjør man det?
  3. Hvordan ser tallene ut når de er justert?
  4. Hvilke hypoteser settes fram for å forklare tallene?
  5. Hvordan beskrives møtet mellom enkelte grupper av ungdommer med innvandrerbakgrunn og politiet?
  6. Drøft hvordan kriminalitet blant ungdom kan bekjempes, både blant ungdom med innvandrerbakgrunn og ikke-innvandrerbakgrunn. 
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider