Mangfold

Krig mellom islam og Vesten?

Les teksten "Mange osloungdommer mener at Vesten og islam er i krig" fra nettsidene til Høgskolen i Oslo og Akershus og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hvordan tror du spørsmålet tolkes av dem som har svart?
  2. Er du enig eller uenig i at det foregår en krig mellom islam og Vesten?
  3. Viggo Vestel og Anders Bakken er forskerne som står bak undersøkelsen. Hvordan tolker de funnene?
  4. Hvilke hendelser og konflikter tror forskerne preger ungdoms syn på utviklingen i verdenssamfunnet?
  5. I hvilken grad kan dette resultatet (at så mange mener Vesten og islam er i krig) komme av medienes måte å dekke konfliktene på, tenker du?
  6. Hva kjennetegner ungdommene som har de mest ytterliggående holdningene, i følge forskerne?
  7. Hvordan mener forskerne at en kan hjelpe ungdom med ekstreme holdninger?

Lenker

Ungdata: Mange osloungdommer mener Vesten og islam er i krig

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider