Mangfold

Fengselet som sosialt system

Se på fengselet som et sosialt system og finn ut av: 

  1. Hvilke roller finnes i systemet? 
  2. Hva er forholdet mellom rollene?
  3. Hvilke regler gjelder i systemet?
  4. Hvem bestemmer? Hvem blir bestemt over?
  5. Hvem har kontakt med hvem, og på hvilken måte?
  6. Hvordan går de enkelte medlemmene i systemet fram for å løse problemer? 
  7. Diskuter om det er noe dere ville ha endret på slik at fengselet fikk et annet sosialt system. Grunngi også hvorfor dere vil ha disse endringene.

Lenker

Ringerrike fengsel

Romerike fengsel med underavdelinger (blant annet Ullersmo)

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider