Mangfold

Det norske samfunnet

Et samfunn kan defineres som en gruppe mennesker som lever sammen i et varig, organisert fellesskap innenenfor et geografisk område. De har utviklet felles institusjoner og har felles tradisjoner.

De felles institusjonene knytter mange til bestemte funksjoner/oppgaver som må ivaretas. En slik institusjon er familien som har en viktig oppgave knyttet til rekruttering og sosialisering av nye medlemmer.

Det finnes også institusjoner knyttet til oppagver som produksjon og fordeling, styring, utdanning og religion.

Oppgave

Tenk deg at du er ett år som utvekslingsstudent i Brasil og skolen ber deg gi en kort redegjørelse for hva slags samfunn Norge er. Du skal si noe om familien, utdanning, arbeid og religion i Norge. Bruk for eksempel Statistisk sentralbyrås lenker under og skriv en side.

 

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider