Mangfold

Ungdata 2017

Hvert år legger velferdsforskningsinstituttet NOVA fram en rapport som handler om hva norske ungdommer er opptatte av, og hvordan de har det på en rekke områder. I den øverste lenka nedenfor kan du lese hovedfunnene fra 2017. (Ikke last ned hele rapporten, men klikk på "Sammendrag av publikasjonen".) I den nederste lenka kan du blant annet sammenlikne fylket eller kommunen du bor i, med resten av landet. 

 

Oppgaver til NOVA-rapporten: 

  1. Er denne rapporten basert på kvalitativ eller kvanitiativ metode? Les om dette på s. 41-42 i Mangfold om du ikke husker hva begrepene betyr. 
  2. Hva betyr det at funnene er nasjonalt representative? Her kan du slå opp på s. 45 i Mangfold
  3. Hvordan begrunner forskerne at de aller fleste norske ungdommene har det bra? 
  4. Hvilke ulikheter peker forskerne på mellom de yngste på ungdomsskolen og de eldste på videregående
  5. Forsøk å forklare ulikhetene mellom de yngste og de eldste ved hjelp av faguttrykk knytta til sosialisering (s. 61 til 63). 
  6. Hvor mange ungdommer har opplevd seksuell trakassering, og hvilke kjønnsforskjeller finner vi her? 
  7. Hvordan forklarer forskerne at mange unge tilbringer mye tid hjemme? Kan du tenke deg andre mulige forklaringer på dette? 
  8. På hvilke områder ser forskerne til at ungdom er noe mindre positive til framtida nå enn i de tidligere undersøkelsene? 
  9. Hva sier undersøkelsen om ungdommers psykiske helse? 
  10. Hva sier den om familiebakgrunnen til ungdom som er med på organisert idrett? Hvorfor tror du det er sånn? 

 

Oppgave til statistikken på ungdata.no: 

Velg ett område fra undersøkelsen og sammenlikn hjemstedet ditt med resten av landet. Hva finner du ut? Er det trekk ved ungdomsmiljøet der du bor som kan forklare forskjellene? 

 

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider