Mangfold
(Wikimedia Commons/Chell Hill)

Ungdom og nærmiljø på Tøyen

Les artikkelen "Ungdom blir jaget rundt i eget nabolag" i lenka under. Svar på spørsmålene.

Spørsmål:

1. Hvorfor føler ungdom på Tøyen at de blir mistenkliggjort?

2. Femtenåringene Shayan og Ihab liker Tøyen torg, men forsker Aina Landsverk Hagen mener at det kan være et problem at det har kommet flere hippe restauranter der. Hvorfor mener hun det?

3. Forskeren Per Gunnar Røe snakker om "gentrifisering". Hva er det?

4. Hva mener forskerne bør gjøres for å sørge for at ungdom får gode steder å være ute?

5. Forsker Aina Landsverk Hagen sier at steder kan være "utilgjengelige" på flere måter. Hvordan?

 

Tenk deg om:

1. Hvorfor er det ekstra viktig med uterom for ungdom fra familier med dårlig økonomi, tror du?

2. Er du mye ute og "loker"? Hvorfor/hvorfor ikke?

3. Hvilken metode brukte forskerne for å få svar på hvor ungdom på Tøyen likte å være og hva de ønsket seg? Hvorfor fungerte denne metoden best, tror du?

4. Opplever du at noen steder er "utilgjengelige" for deg? I så fall, hvorfor?

5. Hva definerer du som innenfor ditt nærmiljø?

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider