Mangfold

Barnlaus milliennium-generasjon

Les teksten i lenka og gjer oppgåvene.

Oppgåver

  1. Kva er «millenium-generasjonen»?
  2. Korleis har fødselstalla vore i Noreg dei siste tiåra, samanlikna med resten av Europa? 
  3. Kva for grunnar kan det vere til denne skilnaden? 
  4. Kva har skjedd med fødselstalla i Noreg dei siste åra?
  5. Kva for grunnar kan det vere til denne utviklinga? 
  6. Kva veit vi om fødselsraten i USA, og kva for årsakar peikar forskarar på her? 
  7. Kva seier Aksel Braanen Sterri om kvifor fødselsraten fell i Noreg?
  8. Snakk med klassekameratane dine om kva du sjølv tenker om å få barn, eller om kva du trur ungdommar flest tenker om dette. Stemmer det med det Braanen Sterri seier?
  9. Diskuter kva ein kan gjere for å heve fødselsraten i Noreg. 
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider