Mangfold

Når menn kommer dårligst ut

Les teksten i VG og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. På hvilke måter kommer gutter og menn dårligere ut enn jenter og kvinner?
  2. Og på hvilke måter kommer jenter og kvinner dårligere ut enn gutter og menn?
  3. Hva tror du er årsakene til disse forskjellene?
  4. Hvilke forslag har forfatterne av innlegget når det gjelder å minske forskjellene?
  5. Diskuter hva skolen kan gjøre for å bidra til å minske de sosiale forskjellene mellom menn og kvinner.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider