Mangfold
iStock/pixelfit

Generasjon "skikkelig"

Les teksten i lenka og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hva ligger i uttrykket "skikkelig"? (Dvs. hvilke kriterier har en lagt til grunn for å bruke uttrykket?)
  2. Hva betyr det at ungdommene blir stadig mer like foreldrene sine, tror du?
  3. Hvor representative tror du disse ungdommene i artikkelen er?
  4. Gjennomfør en spørreundersøkelse i klassen med spørsmål tilsvarende dem som er brukt i undersøkelsen. (Se bort fra de helt personlige spørsmålene.) Hva fant dere?
  5. Skriv ned ei liste med de utfordringene som skaper størst press på ungdom i dag. Sammenlign hva dere har kommet fram til.
  6. Hva er fordelene og ulempene med at ungdom føler press?
  7. Trenger samfunnet ungdom som protesterer? Skriv ned noen grunner for et ja og for et nei.
  8. Drøft om presset på ungdom er for stort eller for lite. Begrunn dine synspunkter.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider