Mangfold

Gi litt mer faen?

Les teksten i lenka og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hva mener Fugelli med at det er en sult blant unge etter å få tilbakemeldinga "godt nok"?
  2. Hva vil det si "å møte veggen"?
  3. Hva mener Fugelli med at "Du må være din egen målestokk"?
  4. Er det mye prestasjonsjag blant unge i dag, tror du? På hvilke områder er det eventuelt for mye prestasjonsjag? Begrunn ditt syn.
  5. Om du skulle kritisert Fugellis negative holdninger til prestasjonsjag, hva ville du da brukt som argumenter?
  6. Diskuter i klassen om det er for mye prestasjonsjag blant unge i dag. Diskuter også hva som kan gjøres for å begrense det, på de områdene der det er for mye av det.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider