Mangfold

Ungdom takler foreldrenes skilsmisse

Les teksten i lenka og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hva er "storsamfunnet"?
  2. Hvordan er undersøkelsen gjennomført?
  3. Hvorfor takler ungdommen en skilsmisse i dag bedre enn før, ifølge forskere?
  4. Forskere fulgte ungdommer i tre år. Hva fant de?
  5. Hva var særlig overraskende blant funnene?
  6. Hvordan kommenterer psykologiprofessors Ingunn Størksen resulatene?
  7. Diskuter konsekvensene av skilsmisse. Hvis det har skjedd en endring, hva kan det komme av? Er forskernes forklaring alt, eller kan det også være andre forklaringer?
  8. Er det noen trekk ved samfunnet vi kan endre for å forebygge skilsmisser? Diskuter.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider