Mangfold

Boforhold og lek før og nå (video, 15 min)

Se videoen og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hvordan var boforholdene før?
  2. Sammenlign hvordan folk brukte fritida på 1950 og 1960-tallet med i dag.
  3. Er det fritidsklubb der du bor? Hvis ja, bruker du den og på hvilken måte?
  4. Sett opp en oversikt over hvor mye tid du bruker på tv, spill og sosiale medier. Sammenlign med de andre i klassen. Diskuter om bruken er problematisk.
  5. Sammenlign livene unge lever i dag med slik det var for 50- 60 år siden. Hva er likt og hva er forskjellig? Hva tror du er best? Hva syns du om påstandene om at barn brukte kreativiteten mer og at det var morsommere før? Diskuter.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider