Mangfold

Utdanningsnivå, kjønn og fylke

I lenka til SSB nedenfor ligger en tabell over utdanningsnivå (grunnskole, videregående, lang og kort universitets- og høyskoleutdanning) etter kjønn og bostedsfylke for personer over 16 år i Norge. Les det som står om hypoteser i læreboka på side 38 før du starter på oppgaven.

Oppgavene1 - 3 gjøres før du ser på tabellen.
Oppgavene 4 - 6 gjøres etter at du har sett på tabellen:

Oppgaver

1. Lag en hypotese for sammenhengen mellom kjønn og utdanningsnivå i Norge.

2. Lag en hypotese for sammenhengen mellom utdanningsnivå og fylke i Norge.

3. Lag en hypotese for sammenhengen mellom kjønn, fylke og utdanningsnivå i Norge.

4. Hva er enhetene, variablene og verdiene i denne tabellen?

5. Stemte hypotesene du laget? Hvis ja: hvorfor? Hvis nei: hvorfor ikke?

6. Prøv å finne andre sammenhenger mellom variablene i tabellen.

 

Lenker

Statistisk sentralbyrå

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider