Mangfold
istock/Route55

Forskningskritikk: Som man roper, får man svar.

Les kommentaren «Som du roper i innvandringsskogen, får du svar» av Andreas Slettholm. Du kan følge lenka til Aftenpostens nettside nedenfor eller lese teksten i vedlegget. 

Svar på spørsmålene: 

  1. Hva undersøkte Holocaust-senteret (HL-senteret) i 2017, og hva fant de ut? 
  2. Hva undersøkte Statistisk sentralbyrå (SSB) samme år?
  3. Hvordan skiller SSBs funn seg fra Holocaust-senterets funn? 
  4. Hvilke årsaker kan det være til at nordmenn er mer skeptiske til muslimer enn innvandrere generelt?
  5. Hvordan begrunner Slettholm at HL-senterets undersøkelse sannsynligvis viser for stor skepsis til muslimer? 
  6. Hvilken undersøkelse er trolig mest representativ, ifølge artikkelen? 
  7. Omtrent halvparten av befolkninga er negativ til å få en muslimsk statsminister, ifølge HL-senteret. Slettholm antyder at dette kan ha sammenheng med et funn i en tredje undersøkelse. Forklar! 
  8. Hvorfor mener Slettholm at påstanden «muslimer vil ikke integreres i det norske samfunnet» egentlig er umulig å svare på? Er du enig? 
  9. Dersom du skulle undersøkt holdninger til innvandrere, hvilke spørsmål ville du stilt? Lag tre lukkede spørsmål med svaralternativer. 
  10. Les «Hvordan lage en spørreundersøkelse »på s. 44 i Mangfold og vurder om de tre spørsmålene dine er gode. 
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider