Mangfold

Norge ikke lenger best i verden

Les artikkelen hos NRK og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hva er Social Progress Imperative?
  2. Hvilke variabler brukes for å måle hvor "godt" et land er å bo i?
  3. Hva tenker du om variablene som er brukt? Er det noen du savner eller vil ha fjernet? Begrunn.
  4. Hva er det som gjør at Norge skårer (relativt sett) dårligere enn før?
  5. Hva kjennetegner de landene som kommer dårligst ut i undersøkelsen?
  6. Hvilke lyspunkter finner en når en sammenligner med tidligere undersøkelser?
  7. Gå sammen i grupper og lag en egen undersøkelse der dere rangerer land i verden etter hvor bra det er å leve i dem.
  8. Prøv undersøkelsen på noen land og se om dere er fornøyde med resultatet.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider