Mangfold

Derfor må du kunne statistikk

Les teksten i lenka og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Redegjør for eksemplene som brukes i teksten. Forklar hvilke misforståelser som er vanlige - og hvorfor en misforstår. Hvilket av eksemplene tror du er den mest vanlige feilen? Begrunn.
  2. Slå opp i Mangfold og finn ut hva en "spuriøs sammenheng" er. 
  3. Hvilket eksempel på en spuriøs sammenheng blir presentert i artikkelen? 
  4. Finn tre andre eksempler på spuriøse sammenhenger og forklar hvorfor sammenhengen er spuriøs.
  5. Tenk deg at du skal finne ut av et sosialt fenomen. Forklar hvordan du vil gå fram for å finne reelle årsakssammenhenger, og ikke spuriøse sammenhenger.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider