Mangfold

Kan kvalitativ metode være bedre enn kvantitativ?

Les teksten i lenka og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Redegjør for forskjellene mellom kvantitative og kvalitative metoder.
  2. Hvilke vitenskaper bruker hvilken metode oftest?
  3. Hva består fordommene mot kvalitativ forskning i?
  4. Hvilket eksempel på fordommer trekkes fram i teksten?
  5. Forklar uttrykket "analytisk generalisering".
  6. Hva sier professor Bente Halkier om kvalitative og kvantitative metoder?
  7. På hvlken måte går den kvantitative metoden "dypere ned i konteksten"?
  8. Drøft påstanden "Kvantitativ forskning kartlegger at noe skjer, mens kvalitativ forskning avdekker hvorfor det skjer."
  9. Finn fem sosiale fenomener du gjerne vil vite mer om. Velg om du vil bruke kvantitativ eller kvalitativ metode og begrunn hvorfor du har valgt den ene eller den andre.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider