Mangfold

Er arrangerte ektefeller rausere?

Les teksten og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hva er "diktator-spillet"?
  2. Redegjør for hva studien går ut på.
  3. Hva var konklusjonen?
  4. Hvordan begrunnes konklusjonen?
  5. Finn mer ut om "diktator-spillet". Diskuter om det kan være svakheter knytta til måten undersøkelsen er gjort på.
  6. Hvordan ville du gått fram for å finne ut om denne problemstillingen? Lag et ferdig opplegg med spørsmål. Hva type undersøkelse ville dere brukt? Finn også ut hvem og hvor mange dere ville spurt.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider