Mangfold

Ligg det i menneskenaturen?

Les artikkelen i Dag og Tid og svar på oppgåvene.

Oppgåver

  1. Korleis går det med mannen og familien hans om mannen mistar arbeidet, ifølgje statistikken som Hustad viser til?
  2. Korleis går det når kvinner mistar arbeidet? 
  3. Korleis er kjønnsforskjellane i yrkeslivet i Norge?
  4. Kva meiner Hustad er årsaken til at kvinner oftare er sjukemeldt enn menn?
  5. Diskuter om dei kjønnsforskjellane som kjem fram i artikkelen, kan skuldast biologi eller kultur.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider