Mangfold

Avler makt utroskap?

Les artikkelen og svar på spørsmålene.

Oppgaver

  1. Beskriv funnene i undersøkelsen.
  2. Ta stilling til årsakene til disse funnene. Tror du på dem? Kan det finnes andre årsaker? Kan dette forklares biologisk eller kulturelt?
  3. Drøft om noe bør gjøres og eventuelt hva som bør gjøres for å begrense maktmenneskers utnyttelse av andre mennesker i seksuelt øyemed.

 

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider