Mangfold

Steinaldersinn i samfunnsdebatten

Les teksten i lenka og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hva menes med uttrykket "Kvinner er fra Venus, menn er fra Mars", og hvor kommer det fra?
  2. Hvordan var forholdet mellom kjønnene i steinalderen, ifølge denne artikkelen?
  3. Hvordan forklarer Ottesen kvinners reaksjon på debatten med evolusjon?
  4. Reagerer menn og kvinner ulikt på uønska seksuell oppmerksomhet? Hvis ja, hvorfor?
  5. Hvorfor er det slik at menn oftere enn kvinner tyr til seksuell trakassering i samfunnsdebatten?
  6. Kan disse forskjellene forklares evolusjonært - eller fins det andre og bedre forklaringer? Diskuter.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider