Mangfold

Oljebarna: sex (video, 14 min)

Se videoen i lenka og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hva er seriemonogami?
  2. Er du enig i at sex hører ekteskapet til? Hvorfor/hvorfor ikke?
  3. Finnes det en typisk norsk holdning til sex? Begrunn ditt svar.
  4. Mange mener at relasjoner mellom to menn er annerledes enn både relasjoner mellom kvinner og relasjoner mellom en kvinne og en mann. Hva tror du? Begrunn.
  5. I evolusjonen handler "alt" om å forplante seg. Hvorfor har da seksualiteten hos mennesket til dels frigjort seg fra forplantningen?
  6. “Det å følge instinktene er kanskje ikke så lurt”, sies det i filmen. Er du enig? Kan det være problematisk også ikke å følge instinktene? Drøft.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider