Mangfold

Mann uten penis (video, 32 min)

Se videoen og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Beskriv Lucas liv.
  2. Hva har testosteronsprøytene gjort med han?
  3. Hva tenker du om Lucas forslag til familiekonstellasjoner?
  4. Hva er «transfobisk motivert vold»?
  5. Hva tenker du om overfallet han var utsatt for? Hvorfor skjedde det - hvorfor blir noen så provoserte? Hvorfor virker det så truende at noen ikke definerer seg som kvinne eller mann?  
  6. Diskuter hva som er de grunnleggende forskjellene mellom gutter og jenter (om vi ser bort fra det fysiske, åpenbare).
  7. Hvorfor har vi så strenge skiller mellom kjønnene i vårt samfunn? Er kjønn en dikotomi, en klar todeling, eller kan det være en glidende overgang? Diskuter.

 

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider