Mangfold

Stefedres utdanningsnivå og stesønners intelligens

Les teksten fra Folkehelseinstituttet og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hva er funnene?
  2. Drøft hva årsakene til de sammenhengene man har funnet, kan være.
  3. Kan dette ha noe å si for debatten om arv/miljø? Diskuter.

 

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider